Aktivně konstruktivní typ reakce

02 Pro Aktivně konstruktivní typ reakce

aktr1Často dnes můžeme slýchat názor, že kvalitu našich vztahů prokazuje to, jak dokážeme řešit společné konflikty. Podle psycholožky Shelly Gableové, je to však naopak. Dle jejího mínění kvalitu našich vztahů předpovídá ve větší míře to, jak dokážeme reagovat při událostech pozitivních. Zda dokážeme projevit dostatečné nadšení, uznání či zájem o věc.

Uvádí, že naše reakce se dají rozdělit na 4 základní typy: aktivně konstruktivní, pasivně konstruktivní, aktivně destruktivní či pasivně destruktivní. Ty demonstruje na jednoduchém příkladu. Představte si, že přijdete po náročném dnu z práce a řeknete své ženě, že jste dostali povýšení.

Aktivně konstruktivní reakce bude znít: „Miláčku, to je skvělé. Zasloužíš si to. Vím, jak si se pro tu práci nadřel. Co konkrétně ti šéf řekl?“ Reakce je typická projeveným zájmem o danou událost a sdílenou radostí. Je pro ni příznačné postavení čelem ke sdělujícímu, oční kontakt, dotyky či úsměv.

Pasivně destruktivní reakce by mohla znít: „Tak to je dobře. Zasloužíš si to.“ Je typická již menším zájmem o událost a není zde zřejmé sdílení nadšení. Což se projevuje i neverbálně, může tedy chybět oční kontakt a nedochází k projevu emocí.

Aktivně destruktivní reakce by zněla: „Jo tak to ti určitě přibude práce. Kdo bude vyzvedávat děti ze školy?“ Tato reakce se vyznačuje naprostým nesdílením radosti. Neverbálně je provázena projevem negativním emocí, např. zamračení či svraštění čela.

A poslední pasivně destruktivní reakce zní: „Kam pojedeme o víkendu?“ Tedy projev absolutní ignorace daného sdělení.  Po stránce neverbální ji vystihuje malý či žádný oční kontakt a odvrácení se.

Možná si právě dokážete vybavit, kdy někdo ve vašem okolí nesdílel vaše nadšení pro věc a jak vám při takovém rozhovoru bylo. Možná si ale dokážete vybavit také to, kdy jste reagovali nevhodně vy a připravili jste sdělujícího o možnost sdílené radosti.

Pokud jste zjistili, že je pro vás určitý typ reakce více příznačný a není to zrovna aktivně konstruktivní. Mějte toto rozdělení častěji na paměti. Když se přistihnete, že reagujete špatně, zkuste si večer celý rozhovor znovu představit a zkuste si v duchu říct, jak jste měli správně reagovat. Díky tréningu a cvičení se tak můžete posunout a upevnit tak vaše vztahy.

Autor článku: Mgr. Věra Kapsová