Čtyři jezdci aneb jak se nedomluvit

03 Led Čtyři jezdci aneb jak se nedomluvit

Kens-pic_buffaloes-in-conflict

Výzkumy z oblasti partnerských vztahů ukazují, že už podle prvních 3 minut lze předpovědět, jak dopadne výsledek 15 min hovoru v páru, když řeší téma, o kterém se delší dobu nedokážou dohodnout. John M. Gottman, jeden z nejcitovanějších odborníků v oblasti výzkumu rodiny a manželství říká, že i dlouhodobě spokojené páry se hádají, ale rozdíl mezi těmi, které se rozpadnou a které ne, spočívá v tom – jakým způsobem se hádají.

Gottman říká, že velmi nápadným signálem, jestli rozhovor dopadne dobře, je způsob jakým rozhovor začíná. Pokud začnete s partnerem diskuzi tzv. hrubým nástupem – máte dost velkou pravděpodobnost, že se nedomluvíte. Za hrubý nástup považuje zaujetí negativního postoje k problému už od počátku a velmi často také obviňující postoj.

Pokud se tedy budete s partnerem chtít dohodnout např. o rozdělení domácích prací a už od počátku začnete partnerovi vyčítat, že vám nikdy nepomůže, že myslí jen na sebe a že jste to zkoušeli už milionkrát a nikdy nic nepomohlo… v podstatě tím partnera obviňujete a hned od počátku zastáváte stanovisko, že problém nejde řešit. Jestliže se vaše zloba začne postupně rozrůstat, můžou dle Gottmana začít přicházet další negativní interakce, které brání dohodnutí se. Nazývá je čtyřmi jezdci komunikace. Jsou to: kritika, pohrdání, defenzivnost a zazdívání.

První jezdec se projevuje tak, že zaměňujete stížnost a kritiku. Stížnost se týká určité konkrétní záležitosti či situace. Kritika je obecnější a napadá charakter člověka. Stížnost týkající se kupříkladu domácích prací by mohla znít: „Rozčílilo mě, že si včera neuklidil, když jsme se na tom dohodli. Můžeš to udělat dnes?“ Ve stížnosti naleznete několik částí – jak se cítím (rozčílilo mě), co moji emoční reakci vyvolalo (neuklidil si), důvod (protože jsme se na tom dohodli) a navržené řešení (můžeš to udělat dnes). Kritika naproti tomu může znít: „Nikdy mi nepomůžeš, i když se na tom domluvíme. Pořád musím dělat všechno sama. Jsi sobecký.“ Kritika není konkrétní a napadá toho, kdo je naproti vám.

Druhým jezdcem komunikace je pohrdání. To se může projevovat sarkasmem či cynismem – „no jasně to bych chtěla vidět, že lístečky na lednici ti pomůžou“, nadáváním, obrácením očí v sloup, posměšky nebo jízlivostí. Pocitem nadřazenosti nad vaším partnerem. Pohrdání se v komunikací partnerů projevuje nejčastěji, pokud má pár mezi sebou nějaké nevyřešené spory. Když budete řešit rozdělení domácích prací poprvé, pravděpodobně budete klidnější a sarkasmus si odpustíte, pokud se ale jedná o opakující se záležitost, otevírá se tak pro pohrdání více a více prostoru.

Třetím jezdcem je defenzivnost, tedy zaujímání obranného postoje a stylizování se do role oběti. Pokud vůči vám partner přijde se stížnosti či kritikou, defenzivnost se projeví tak, že nereagujete na obsah daného sdělení, ale naopak vypálíte na svůj protějšek, že on či ona zase nedělají něco jiného. Z výzkumů vyplývá, že tento způsob obrany má málo kdy kýžený výsledek, protože útočící partner většinou není ve stavu, aby svého chování nechal a omluvil se. Defenzivním postojem vlastně partnerovi říkáte, že problém není ve mně, ale v tobě. Jedná se v podstatě o určitou formu obviňování partnera.

Kritika, pohrdání a defenzivnost nemusí přicházet do dlouhodobého vztahu postupně, ale většinou následuje jeden jezdec po druhém a nakonec skončí třetím jezdcem – zazdíváním. To je typické tím, že se jeden z partnerů odpojí a přestane druhé straně naslouchat a věnovat jí pozornost. V nenarušené komunikaci reagujeme tak, že když nám druhá strana něco říká, pokyvujeme hlavou, říkáme hmm, určitě, udržujeme oční kontakt. Zazdívání se projevuje tak, že jeden z partnerů přestane tuto zpětnou vazbu poskytovat – začne se dívat do země, mlčí, chová se jako by mu na problému nezáleželo, odchází. Different-pages-same-story.-by-DaedaLusT1

Pokud tedy žijete v dlouhodobém vztahu, jste manželé, můžete nyní upravit způsob vašich hádek a jezdce eliminovat. Neboť, jak je řečeno na začátku, i spokojené páry se hádají, ale rozdíl mezi nimi a těmi nespokojenými, je ve způsobu, jak se hádají.

Autor: Mgr. Věra Kapsová

Nejbližší přednáška Co ví věda o vztazích: České Budějovice, 25.10.2017