Mediace

Každý z nás se během svého života setká s řadou konfliktů a nesrovnalostí. Ať už se jedná o neshody v rodině, s našimi blízkými či v pracovní oblasti, může se stát, že díky komunikačním bariérám (naše emoce, předpojatost, rozdílný komunikační styl…) nedokážeme druhé straně vysvětlit náš názor a stejně tak nedokážeme slyšet nezkreslená slova druhého.

1.1.-Nedorozumění-3

Základ mediace spočívá v tom, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí nestranná osoba, tzv. mediátor. Jeho úkolem je pomoci stranám překlenout komunikační bariéry a díky využití technik aktivního naslouchání je opět přivést k vzájemné komunikaci. Mediace tak pomáhá vidět stranám opravdovou podstatu problému a učí strany se opět domluvit.

1.2.-mediace

Výsledkem je vzájemná dohoda stran a nalezení společného řešení situace. Lidé tak mají možnost vyjasnit si své pohledy na věc, pochopit jednání druhé strany a stejně tak vyjádřit svůj názor. Mediace může být způsobem, jak vyřešit partnerské problémy. Nastavit nová pravidla fungování v práci. Nebo být způsobem, jak se vyhnout dlouhosáhlemu řešení sporu soudní cestou s obchodním partnerem.

1.1.-výsledek

Na podporu mediace v České republice jsme uskutečnily již 2 konference:

 

1. Praha (23.4.2015): KONFERENCE EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: Jak na vyjednávání, řešení konfliktů a mediaci v pracovním prostředí
2. Brno (10.11.2015): KONFERENCE EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: Jak na vyjednávání, řešení konfliktů a mediaci v pracovním prostředí

 

Smyslem konferencí bylo předat majitelům firem, manažerům, teamleadrům a HR praktické znalosti z oblasti efektivní komunikace a řešení sporů a pomoci jim tak předcházet či řešit dennodenní konflikty.

Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.

–Henry Ford