Chcete se rozhodovat správně?

21 Úno Chcete se rozhodovat správně?

right1Myslíte si, že se rozhodujete správně? Dokážete si připustit své omyly? Když se s někým přete, zamýšlíte se do hloubky nad jeho argumenty? Pokud je vaše odpověď ano – jste dobří. Máte můj obdiv. Většina lidí má s tímto docela problém a dá se říct, že i oprávněně. A to díky nedokonalostem našeho vlastního mozku. Konkrétně díky tzv. confirmation bias neboli potvrzujícímu zkreslení.

Confirmation bias je zkreslení našeho vnímání, díky kterému máme tendenci vyhledávat spíše informace, které nám potvrzují náš názor, nikoliv se stejnou intenzitou vyhledávat informace, které nám náš názor vyvracejí.

200294162-001

V sedmdesátých letech uskutečnili vědci Lord, Ross a Lepper experiment, ve kterém se zabývali postoji účastníků k trestu smrti. Ze 151 osob vybrali 24 zastánců a 24 odpůrců tohoto trestu. Všichni účastníci dostali dvě fiktivní studie, u kterých měli posoudit, zda byly provedeny správně a jak přesvědčivé jsou jejich závěry. První studie poukazovala na snížení počtu vražd po jeho zavedení a efektivitu jeho odstrašujícího účinku. Druhá studie uváděla, že po jeho zavedení se zvýšil počet vražd a trest by měl být zrušen.

Ukázalo se, že účastníci, kteří byli na začátku pro trest smrti, hodnotili mnohem častěji jako odborně správnější i jako přesvědčivější studii podporující trest. Odpůrci hodnotili jako správnější i přesvědčivější studii, která trest zamítala. Obě strany si našly argumenty podporující jejich původní názor. Kromě toho se obě strany díky tomuto procesu ve svých názorech ještě více utvrdily. Zastánci trestu byli je svých názorech ještě pevnější. Odpůrci ve svých taktéž.

Jaký dopad má tedy tento jev na náš každodenní život? Představte si jakýkoliv spor. Pro příklad můžeme uvést třeba konflikt z domácího prostředí. Žena a muž se budou přít o to, jestli dávat záchodové prkénko nahoru nebo dolů.

prkýnko1
Žena si vzpomene na řadu případů, kdy prkénko zůstalo nahoře a muž si vzpomene na mnoho případů, kdy prkénko dával dolů.

prkýnko2

Oba si své příklady výrazně pamatují a těžko se jim věří argumentům druhé strany. Spor se nikam neposouvá a tak jde raději žena na víno se svými kamarádkami a muž na pivo se svými. Tam jim jejich známí potvrdí jejich původní názory.

prkýnko3

Názory se polarizují – obě strany se utvrdí ve svých pravdách a přicházejí domů, kde spor dále pokračuje. Confirmation bias oběma pomohl vidět hlavně to své.

Ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí.

— Charles Darwin

Pokud tedy chcete být v hádkách nebo i v běžné diskuzi fér, pamatujte na toto potvrzující zkreslení. Snažte se hledat nejen potvrzení vašeho názoru, ale také argumenty, které vám váš názor vyvracejí a až potom zaujměte své stanovisko.

Autor: Mgr. Věra Kapsová