Jak využít naplno svůj potenciál? Vyvarujte se sebenaplňujícího se proroctví

25 Srp Jak využít naplno svůj potenciál? Vyvarujte se sebenaplňujícího se proroctví

achor„Nic si z toho nedělej, holky nejsou na matiku.“, „Nikdy se to nenaučíš, nemáš hudební nadání.“, „Pokaždé projekt odevzdáš s chybami, nemáš smysl pro detail.“, „Jsi nejlepší člověk, kterého máme.“ Slyšeli jste už někdy ve svém životě některou z těchto vět? A pokud ano, přijali jste proroctví, které tato věta obsahovala? Jestli je odpověď opět ano, tak jste podlehli Pygmalion nebo Golemovu efektu.

Na konci šedesátých let 20. století provedli Robert Rosenthal a Lenor Jacobson experiment zvaný Pygmalion in the Classroom. Experiment situovali na základní školu, kde učitelům v jedné třídě sdělili, že mají mezi svými žáky několik nadprůměrných studentů. Poté je nechali rok učit tuto třídu a sledovali, zda se něco stane. Stalo. Studenti, kteří byli na začátku roku označení jako nadprůměrní, po roce opravdu dosahovali lepších výsledků než ostatní. Pravdou však bylo, že tito studenti nebyli na začátku reálně nadprůměrní, ale vybraní zcela náhodně z průměrných dětí. Jejich výsledky se zlepšily na základě toho, že k nim učitelé díky jejich nálepce „nadprůměrní“ přistupovali jinak než k ostatním. Více se jim věnovali, měli větší tendenci je chválit a zvyšovali tak jejich motivaci a sebevědomí.

Rosenthal a Jacobson otestovali existenci tohoto efektu také na učení hlodavců. Studentům rozdali krysy a některé z nich označili za „chytré“ a jiné za „hloupé“. Poté měli studenti tyto hlodavce naučit projít bludištěm. Opět se ukázalo, že se krysy, které byly označené jako „chytré“, naučily projít bludištěm rychleji. Studenti se „chytrým“ krysám více věnovali, více je povzbuzovali a více s nimi trénovali.

Stejně tak, jak se může naše chování a sebepojetí změnit na základě pozitivního proroctví, funguje vše i na základě předpovědi negativní. Tento jev se pak nazývá Golemův efekt – negativní nálepka vede k negativním výsledkům.

magical-weave-mirrorCo tedy s tím? Uvědomujte si, že lidé trpí tímto jevem. Zkuste se zamyslet, jestli jste někdy od partnera, šéfa či rodiny nedostali negativní nálepku, která vás v nějaké části života brzdí. Stejně tak se zamyslete i nad tím, jestli máte čistý štít a nenálepkujete lidi kolem sebe vy.

Partner, ke kterému budete přistupovat jako k neschopnému, se neschopným stane. Partner, kterého si budete vážit a obdivovat, si váš obdiv bude chtít zasloužit. Zaměstnanci, kteří budou cítit víru v jejich schopnosti, budou motivovanější. Zaměstnanci, kteří budou cítit nedůvěru, začnou dělat chyby.

Zkuste se v negativních situacích vyvarovat nálepkám jako „neschopný, nespolehlivý, hlupák, smolař…“ a nahraďte je popisem situace „S tím projektem nejsem spokojený, protože jsi ho odevzdal 3 dny po uzavírce…“, „Jsem naštvaná, protože si přišel o 20min později a já tak přišla o čas, který jsem mohla využít jinak…“

Stejně tak se naučte chválit svoje okolí a všímat si věcí, které lidé kolem dělají dobře. Jestli se projekt povede, dejte najevo zaměstnancům, že jste rádi a hrdí, že to zvládli. Jestli vám protějšek udělá večeři, dejte najevo, že si ho ceníte.

Vyvarujte se vlivu negativních nálepek a využijte sílu pozitivních, protože jak řekl Goethe: „Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity.“

Autor: Věra Kapsová, Consultant  & mediator GrowJOB institute