Způsob komunikace, který zkvalitňuje vztahy?

02 Pro Způsob komunikace, který zkvalitňuje vztahy?

pozitivaPsycholožka Barbara Fredricksonová se zabývá výzkumem v oblasti psychologie vztahů již více než 20 let. Z výsledků jejích výzkumů vyplývá, že pokud dokážeme s lidmi komunikovat v poměru 3 pozitivních sdělení na každé 1 negativní sdělení, vztahy s těmito lidmi se výrazně zlepšují a i my sami dosahujeme větší spokojenosti.

Výzkumníci Diehl, Hay a Berg v roce 2011 realizovali studii s 239 účastníky. Dali jim za úkol po 30 dní vyplňovat report měřící jejich pozitivní a negativní emoce. Ukázalo se, že účastníci, kteří prožívali denně v průměru 1 pozitivní emoci ku 2,9 negativních emoci, doslova chřadli. Naproti tomu ti, kteří cítili denně v průměru více než 2,9 pozitivních emocí ku 1 negativní emoci, osobně a zdravotně vzkvétali.

John Gottman, jeden z nejvlivnějších vztahových terapeutů minulého století, zkoumal po více než 40 let předpoklady pro stabilitu v manželství. Z jeho průzkumů lze vyvodit, že milující a dlouhotrvající manželství mají dokonce poměr 5 pozitivních sdělení denně svému protějšku ku 1 negativnímu sdělení. Varuje před tím, pokud poměr pozitivních vs. negativních sdělení klesne k 1:1. Takový pár pak s výrazně větší pravděpodobností spěje k rozvodu.

Chcete-li mít kvalitnější vztahy v práci i v osobním životě, hledejte tedy primárně pozitivní informace, bavte se s lidmi o jejich úspěších, ptejte se, co se jim během dne podařilo a co jim udělalo radost. Naslouchejte a nechte lidi kolem sebe vzkvétat.

Autor: Ing. Veronika Dohnalová, konzultant GrowJOB Institute